7η & 8η Πρόσκληση (2023) προς τα Μέλη του Δ.Σ.

29 Μαΐου 2023

Προσκλήσεις

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 7η Ειδική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο κτίριο του ΚΕΒΡΕΦΟ (Γαληνού 2 και Αγίας Όλγας), την Τετάρτη 31/05/2023 και ώρα 13.30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

και,

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 8η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο κτίριο του ΚΕΒΡΕΦΟ (Γαληνού 2 και Αγίας Όλγας), την Τετάρτη 31/05/2023 και ώρα 14.00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.