ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.

ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.

Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας

Το ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ. είναι Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νέας Ιωνίας με ΦΕΚ σύστασης 1774/Β΄/2-12-2004 ιδρύθηκε το 2004 με την συγχώνευση των παρακάτω Νομικών Προσώπων:
α) «1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Νέας Ιωνίας»
β) «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ν. Ιωνίας (ΚΕΒΡΕΝΑΝΙ)»
γ) «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας Δήμου Νέας Ιωνίας (ΚΕΦΟ)»
Kindori
Στην επίτευξη των στόχων μας σημαντικό ρόλο έχει το κατάλληλα ειδικευμένο παιδαγωγικό προσωπικό, καθώς και η τήρηση των αναλογιών παιδιών-παιδαγωγών, το οποίο βασιζόμενο στην ηλικία, στους διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και τις ιδιαιτερότητές του κάθε παιδιού, προσφέρουν σε αυτά με αγάπη και σεβασμό πολλές ευκαιρίες μάθησης, μέσα από το παιχνίδι, την παρατήρηση, την ενθάρρυνση της συμμετοχής, την αισθητική έκφραση και την μουσική.

Επίσης σημαντικό ρόλο έχει το προσωπικό του μαγειρείου που επιμελείται καθημερινά το φαγητό των παιδιών, σύμφωνα με το πρόγραμμα διατροφής, καθώς και το βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας που είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα των χώρων εφαρμόζοντας τους κανόνες υγιεινής.
Διοίκηση ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.

Οργανωτική Δομή

1 ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ Πρόεδρος
2 ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αντιπρόεδρος

3 ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ αναπλ. Μέλος
4 ΔΗΜΗΤΣΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ αναπλ. Μέλος
5 ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ Μέλος
6 ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ αναπλ. Μέλος
7 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μέλος
8 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ αναπλ. Μέλος
9 ΚΑΡΑΒΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Μέλος
10 ΚΑΒΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ αναπλ. Μέλος
11 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ μέλος
12 ΜΠΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ αναπλ. Μέλος
13 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μέλος
14 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ αναπλ. Μέλος
15 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος
16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ αναπλ. Μέλος
17 ΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μέλος
18 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ αναπλ. Μέλος
19 ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Μέλος
20 ΤΣΙΡΙΜΠΑ-ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ αναπλ. Μέλος
21 ΡΟΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Μέλος
22 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ αναπλ. Μέλος
23 ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΥ-ΚΑΛΕΜΗ ΚΩΝ/ΝA Μέλος
24 ΠΑΝΟΥΣΗ-ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ αναπλ. Μέλος
25 ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος
26 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ αναπλ. Μέλος
27 ΣΤΑΜΑΤΗ ΔΩΡΑ Μέλος
28 ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΒΑΛΑΣΙΑ αναπλ. Μέλος
29 ΤΣΙΓKΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Μέλος
Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Χριστάκη Αικατερίνη
Email: kevrefo09@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 210 2724761
Η Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται από δύο τμήματα:
1. Τμήμα Διοικητικού
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Μπάκου Αθανασία
2. Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών
Προϊσταμένη: Ρεβεζά Πηνελόπη
Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Χατζηδανιήλ Χρυσούλα
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας και Υγειονομικού αποτελείται από δυο τμήματα:
1. Tμήμα Παιδικής Προστασίας
Email: koinkevrefo@gmail.com
Προϊσταμένη: Τσιούστα Χτιστίνα
2. Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας πλαισιώνεται από τρεις (3) Κοινωνικούς Λειτουργούς, έναν (1) Ψυχολόγο και έναν (1) Παιδίατρο. Το Επιστημονικό προσωπικό επισκέπτεται εβδομαδιαίως τους Βρεφ/κους Σταθμούς. Οι τακτικές επισκέψεις σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, έχουν σκοπό την υποστήριξη και συμβουλευτική των γονέων αναφορικά με τη ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων.

Για διαχείριση κρίσεως προβλημάτων της οικογένειας, μπορείτε να απευθύνεστε στα εξής τηλέφωνα: 210 2799967 & 210 2724761.
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Βαϊσίδου Κυριακή
Email: kevrefo20@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 210 2724761

Η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής αποτελείται από πέντε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. οι παιδαγωγοί και το υπόλοιπο προσωπικό διαμορφώνουν για τα παιδιά ένα περιβάλλον με τις κατάλληλες συνθήκες φροντίδας και αγωγής, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και αντιλήψεις.
Οι γενικοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσα από αυθόρμητες ή οργανωμένες δράσεις με πολλά και διαφορετικά ερεθίσματα προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών, ανάλογα πάντα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους.
Σημαντική είναι η συνεργασία οικογένειας και παιδικού σταθμού, την ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων, για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ασφάλειας για το παιδί, μέσα στο οποίο θα μπορέσει να αποκτήσει θετική εικόνα για τον εαυτό του.
Επίσης, η συνεργασία οικογένειας και παιδικού σταθμού συμβάλλει καθοριστικά στον εντοπισμό διάφορων δυσκολιών του παιδιού, ώστε αυτές να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και με τον κατάλληλο τρόπο για το κάθε παιδί.
ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.

οι Σταθμοί μας

1. Η λειτουργία των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.

2. Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου, καθώς και από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

3. Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών και την ημέρα της εορτής του Πολιούχου του Δήμου μας.

4. Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει από τις 7:00 και λήγει στις 16:00.