Εγγραφές/Επανεγγραφές 2023-2024: σημαντική ανακοίνωση για τους γονείς με Ο.Ε.

18 Μαΐου 2023

Οι γονείς που διατηρούν Ο.Ε., λόγω του ότι το TAXISNET δεν έχει ανοίξει ακόμα την εφαρμογή υποβολής του Φόρου Εισοδήματος Χρήσης 2022, πρέπει, με την υποβολή της αίτησης εγγραφής/επανεγγραφής, να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.Gr, στην οποία θα αναγράφεται:

“από την ημερομηνία ανοίγματος της εφαρμογής του TAXISNET και εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, θα υποβάλω τη Φορολογική μου Δήλωση (Οικονομικού Έτους 2022) και θα την αποστείλω στο email του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.: kevrefo20@gmail.com.”

Μετά το πέρας του ανωτέρου συγκεκριμένου χρόνου, δε θα γίνεται δεκτό κανένα δικαιολογητικό.