Φροντίδα Οικογένειας

Φροντίδα Οικογένειας

Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας και Υγειονομικού

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας και Υγειονομικού αποτελείται από δυο τμήματα:
1. Tμήμα Παιδικής Προστασίας και,
2. Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης.

Πλαισιώνεται από τρεις (3) Κοινωνικούς Λειτουργούς, έναν (1) Ψυχολόγο και έναν (1) Παιδίατρο. Το Επιστημονικό προσωπικό επισκέπτεται εβδομαδιαίως τους Βρεφ/κους Σταθμούς.
Οι τακτικές επισκέψεις σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, έχουν σκοπό την υποστήριξη και συμβουλευτική των γονέων αναφορικά με τη ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων.
Kindori
Άμεση επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για διαχείριση κρίσεως προβλημάτων της οικογένειας, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 2799967 & 210 2724761 ή μέσω e-mail στο koinkevrefo@gmail.com.