Εγγραφή

ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.

Δικαίωμα Εγγραφής

  • Στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς εγγράφονται νήπια και βρέφη, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού που συμπληρώνουν την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα και σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-2017).
  • Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων και να είναι δημότες ή κάτοικοι Ν. Ιωνίας ή να εργάζονται στη Ν. Ιωνία. Για την εγγραφή των παιδιών στο σταθμό θα προτιμώνται κατά κύριο λόγο τα παιδιά της περιοχής που εδρεύει ο σταθμός, μη αποκλεισμένης της περίπτωσης εγγραφής παιδιού που διαμένει σε άλλη περιοχή του Δήμου και αυτό είτε γιατί δεν λειτουργεί στην περιοχή σταθμός, ή γιατί οι γονείς του παιδιού εξυπηρετούνται καλλίτερα από το σταθμό λόγω γειτνιάσεως της εργασίας τους.
  • Η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή είναι εφικτή μόνο με την ύπαρξη κενής θέσης.
  • Το Δ.Σ του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. διατηρεί το δικαίωμα να προωθήσει σε επανεξέταση και περαιτέρω διερεύνηση κάθε αίτηση που θα κριθεί σκόπιμο, απευθυνόμενο σε αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. μπορεί να αποφασίζει για μείωση, απαλλαγή και επαναπροσδιορισμό των τροφείων, μετά από εξέταση της αίτησης, από την ειδική επιτροπή επαναξιολόγησης, της οποίας η απόφαση πρέπει να τεκμαίρεται πλήρως.
  • Η καταβολή της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς είναι υποχρεωτική και αφορά όλο το χρονικό διάστημα (από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο) κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένο το νήπιο/βρέφος στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. ανεξάρτητα από τυχόν παρουσίες ή απουσίες του.
  • Μη καταβολή των εισφορών χωρίς δικαιολογητικά συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου/βρέφους.
  • Σε περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική συμμετοχή που έχει καταβληθεί. Η υποχρέωση καταβολής των τροφείων παύει κατόπιν αίτησης διαγραφής από τον γονέα-κηδεμόνα που υποβάλλεται στο Ν.Π. του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. Δήμου Νέας Ιωνίας.
  • Δεν θα γίνεται δεκτή αίτηση επανεγγραφής, όταν υπάρχει οφειλή τροφείων προηγούμενου σχολικού έτους.
Kindori
ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.

Διακοπή Φιλοξενίας

1. Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου:
α) Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών.
β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.
γ) Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους γονείς των παιδιών, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Σταθμού.
δ) Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόμενων ημερών τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό, και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι γονείς, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

2. Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, η θέση καλύπτεται υποχρεωτικά από το πρώτο επιλαχόν παιδί, το οποίο είναι στην ίδια ηλικιακή ομάδα με αυτό που έχει διαγραφεί, κι αν δεν υπάρχει ακολουθείται η διαδικασία μοριοδότησης των εκπρόθεσμων αιτήσεων. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός μηνός από τη λήψη της απόφασης.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ;

Παρακαλούμε αρχικά ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις εγγραφής του παιδιού σας στο ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.