3η Πρόσκληση (2023) προς τα Μέλη του Δ.Σ.

24 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 3η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο κτίριο του ΚΕΒΡΕΦΟ (Γαληνού 2 και Αγίας Όλγας), την Τετάρτη 29 /03/2023 και ώρα 13.30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.