4η Πρόσκληση (2023) προς τα Μέλη του Δ.Σ.

3 Απριλίου 2023

Πρόσκληση

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 4η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.), τη Δευτέρα 03/04/2023 για να λάβουμε ΑΜΕΣΑ απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Έναρξη της ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης ορίζεται η 10:00 και λήξη αυτής η 12:00.
Σας παρακαλούμε αποστείλατε την πρόθεση συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, τυχόν ανακοινώσεις-προτάσεις και την ψήφο σας, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο kevrefo09@gmail.com, για λήψη απόφασης στο χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί.