1η Πρόσκληση (2023) προς τα Μέλη του Δ.Σ.

20 Ιανουαρίου 2023

Πρόσκληση

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 1η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο κτίριο του ΚΕΒΡΕΦΟ (Γαληνού 2 και Αγίας Όλγας), την Τετάρτη 25 /01/2023 και ώρα 1.00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.