25/7/2023 – Νέα ανακοίνωση – Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

25 Ιουλίου 2023

Λαμβάνοντας υπόψη:

  • την υπ΄αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/235/οικ.12413/24-07-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Λειτουργία Δημοσίου με καύσωνα)
  • το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
  • τις υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/233/οικ.11665/12.07.2023 (ΑΔΑ: ΨΤΡ146ΜΤΛ6-ΨΣΒ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/234/οικ.12196/20-7-2023 (ΑΔΑ: 663846ΜΤΛ6-ΛΧ3) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών
  • την υπ΄ αρ. Δ1β/Γ.Π.οικ 39435/19-07-2023, ΑΔΑ: 9ΧΖΛ465ΦΥΟ-Π50, εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας

Ενημερώνουμε ότι οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του ΚΕΒΡΕΦΟ την Τετάρτη 26-7-2023 θα λειτουργήσουν από 7:00 έως 13:00 λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν στην περιοχή μας.

Από την Διοίκηση του ΚΕΒΡΕΦΟ