Επείγουσα ανακοίνωση – Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

20 Ιουλίου 2023

Η Πρόεδρος του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. έχοντας υπόψη:

1. Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
2. Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/233/οικ.11665/12-7-2023 εγκύκλιος του Υπουργείου εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΡ146ΜΤΛ6-ΨΣΒ)
3. Η αρ. Δ1β/Γ.Π.οικ. 39435/19-07-2023, ΑΔΑ: 9ΧΖΛ465ΦΥΟ-Π50 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας.

Ενημερώνουμε τους γονείς των παιδιών που φιλοξενούμε στο ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. ότι την Παρασκευή 21-7-2023, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν από 7:00-13:00.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ

Σχετικό έγγραφο: Ανακοίνωση 20/7/2023