28-30/08/2023: Υποβολή voucher

25 Αυγούστου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 28/08/2023 θα αρχίσει η υποβολή των voucher με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και θα λήξει την Τετάρτη 30/08/2023 και ώρα 23:59 μ.μ. μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://polneaionia.intellisoft.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλεκτρονική υποβολή των voucher αφορά μόνο τις νέες εγγραφές βρεφών/νηπίων και θα τηρηθεί η σειρά υποβολής του voucher μέχρι τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.